Wat is kaatsen

Kaatsen wordt gespeeld in teams (parturen) van drie personen. Binnen een partuur heeft ieder teamlid eigen taken. Het spel bestaat primair uit een team dat opslaat (serveert) en de tegenstander die de bal terug slaat (retourneert). De opslager brengt de bal in het spel. Hij speelt de bal door deze onderhands op te slaan over een afstand van ongeveer 30 meter in een vak van ongeveer 19 meter lang en 4,5 meter breed.

Het vak wordt verdedigd door twee spelers die de bal terug slaan. Dit mag als de bal in de vlucht is of als de bal één keer heeft gestuit. Zij proberen de bal zo ver mogelijk terug te slaan. Als ze de bal heel goed raken, kan deze over de achterlijn van het veld gaan. Dit is een bovenslag en een direct punt. Het kan ook zijn dat de opslager een moeilijke bal geeft die ze niet terug kunnen slaan. Dan heeft het partuur dat opslaat direct een punt. Na het opslaan en terugslaan gaat de slag net zo lang door tot deze niet meer terug wordt geslagen. Net als bij tennis kan de bal dus op en neer gaan. Waar de bal uiteindelijk komt stil te liggen, wordt een kaats gelegd.

Als er twee kaatsen zijn (een wit en rood blokje markeren de kaatsen) ruilen de teams en worden de rollen omgedraaid. Aan het team in het perk is het nu de taak om de kaatsen voorbij de slaan. Voorbij betekent de bal verder slaan dan de tegenstander. Een van beide teams wint nu het per kaats het punt. De kaatsen zijn nu vervallen en kan er een nieuwe cyclus worden gestart.

De puntentelling

De puntentelling is te vergelijken met de puntentelling van tennis. De telling is als volgt:

2, 4, 6 en 8. Heb je vier slagen gewonnen, dan heb je acht punten. En acht punten betekent een eerst (je kunt he zien als een game bij tennis. Daarna begint de telling opnieuw, tot een van de teams opnieuw 8 punten, dus een eerst heeft gehaald. In totaal wordt gespeeld om 6 eersten (vergelijk het met een set in tennis). Het winnende partuur behaalt dus 6 eersten. Het verliezende partuur maximaal 5 eersten. Maar het gebeurt ook dat een partuur maar 1 of 2 eersten weet te behalen.

Kijk via onderstaande video de informatie over kaatsen.