Kaatsen in het Brabantse Dussen

Kaatsvereniging HDKC in Dussen is opgericht in 1990 door toenmalige collega’s Jan Feersma Hoekstra en Douwe Soepboer. Zij wilden zelf graag gaan kaatsen, Friezen in Brabant aan het kaatsen krijgen, maar ook Brabanders warm krijgen voor de prachtige kaatssport. Dat is gelukt. Al tientallen jaren wordt op het Brabantse kaatsveld in Dussen gekaatst. Woensdagavond is al 30 jaar de vaste competitie avond voor het kaatsen.

Wil je lid worden. Meld je dan hier aan.

Eigen kaatsveld in Dussen

HDKC heeft een prachtige eigen accommodatie. Het kaatsveld wordt gehuurd van de gemeente Altena. In de zomermaanden wordt er elke woensdagavond competitie gekaatst. Leden komen trouw naar de clubavond. Voor het kaatsten, maar zeker ook voor het nakaatsen. Want al in de beginjaren bouwden de leden hun eigen clubhuis met een bar, toiletten en kleedkamers.

Kaatsen in Brabant tussen Friesland en België

HDKC is de meest zuidelijke kaatsclub in Nederland. Nu weten kenners dat er ook in België wordt gekaatst. Daarom heeft kaatsclub HDKC uit Dussen altijd de verbinding met het noorden en het zuiden gezocht. Regelmatig gaan leden van HDKC kaatsen in België.

Daarnaast organiseert kaatsclub HDKC al sinds de oprichting een internationaal kaatstoernooi met deelnemers uit Nederland en België. Echt uniek.

HDKC is lid van de FBA en de KNKB

Buiten Friesland zijn nog meer kaatsvereniging actief. Er zijn onder andere kaatsverenigingen in Den Haag, Amsterdam, Wageningen en Hilversum. Al deze verenigingen zijn aangesloten bij de FBA. De FBA (Federatie Buiten Afdelingen) vertegenwoordigt dus alle kaatsverenigingen buiten Friesland. De FBA is aangesloten bij de KNKB (Koninklijke Nederlandse Kaats Bond).

Een gastvrij kaatsveld

HDKC is een kleine kaatsvereniging met een eigen veld. We zijn ook een gastvrije vereniging. Het veld wordt regelmatig gebruikt door bijvoorbeeld scholen, jeugdclubs en zelfs voor bootcamp. Hier worden geen kosten voor gerekend. HDKC wil op deze manier ook een maatschappelijke bijdrage leveren.

Het clublied en de clubkleuren van HDKC

Al in de beginperiode van haar bestaan nam HDKC haar roemruchte clublied op. Het lied met de titel: een bal van paardenhaar is geschreven op de melodie van de Ierse traditional dirty old town. Douwe Soepboer schreef de tekst. Hans Jongenotter en Paul Waakop Reijers verzorgden de muziek en studio-opname.

De clubkleuren van HDKC zijn rood en wit. Inderdaad: de kleuren van de Brabantse vlag. Het logo van HDKC, ontworpen door Jan Feersma Hoekstra, wordt gevormd door elementen uit de Brabantse vlag en de Friese kaatstelegraaf. Op de kaatstelegraaf wordt de telling bijgehouden.